niedziela, 3 lipca 2016

ポーランド語の第4課

ポーランド語の第4課はトピックが「Moja rodzina」だ。今日、職業とか家族について書こう。「wiedzieć」と「rozumieć」の動詞の使い方を練習しよう。
所有代名詞や接続詞も紹介する。名詞の複数形の作り方も教えてあげる。
lekcja 4                 単語、文法、練習
lekcja 4 odp        練習の答え

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz